NOMINACE
Asklepion

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama podporuje zaryté stereotypy a mýtus krásy tým, že považuje iba veľké, implantátmi vylepšené prsia za krásne a príťažlivé, zatiaľ čo tie malé sú naopak zdroj smútku.


Nominoval/a: Juliana Slivoňová
Nalezeno: Praha