NOMINACE
Extra.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Žena je redukována pouze na svou sexualitu, její hodnota je usuzována dle míry atraktivity.
  2. Muž má nad ženami evidentní převahu, ovšem jeho postavení je odvozováno na základě atraktivity (a počtu) partnerek.
  3. Dotek muže je pevný, ženu si tím označuje jako svůj majetek.
  4. Dotek ženy naopak implikuje slabost a požadavek ochrany.


Nominoval/a: Ilona Sadilová
Nalezeno: Billboard