NOMINACE
Napijemese.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Žena je v reklamě použita bez souvislosti s nabízeným produktem. Důstojnost ženy v reklamě rovněž snižije její hloupý výraz a postoj.


Nominoval/a: Jaroslav Lukeš
Nalezeno: City light Brno