NOMINACE
Old spice

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama sexualizuje muže a staví do opozice muže v reklamě a „běžného“ muže, který dle reklamy nemůže zobrazenému muži dostačovat. 2. Reklama staví na stereotypu mužské sexuality – tedy sebevědomé, bohaté a úspěšné


Nominoval/a: Jarmila Trnkalová
Nalezeno: TV