>>

O PROJEKTU

Pravidla soutěže

 1. Každá reklama zařazená do soutěže musí splňovat minimálně jeden bod ze seznamu kritérií sexistické reklamy.

 2. Za reklamu v tomto kontextu považujeme jakoukoliv placenou nebo neplacenou propagaci výrobku, služby, společnosti, obchodní značky či myšlenky.

 3. Reklama musí být viditelná či slyšitelná v českém veřejném prostoru nebo na česky psaných internetových stránkách.

 4. Nominace probíhají zejména na stránkách soutěže www.prasatecko.cz, kde je možné reklamu přímo vložit, nebo pomocí e-mailu na adresu zenskaprava@nesehnuti.cz.

 5. U nominovaných reklam je obvykle uváděno jméno nominující/ho, pokud si jej ale nepřeje uvést, je možné nominovat i anonymně.

 6. Zaslané tipy schvaluje moderátorka stránek, o jejich zařazení rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů.

 7. Kategorie sexistických reklam se vyhlašují se začátkem každého ročníku soutěže. Rozřazení nominací do jednotlivých kategorií probíhá po ukončení období, kdy je možné posílat tipy do daného ročníku.

 8. Tipy je možné posílat celoročně, a to i po ukončení sběru reklam do aktuálního ročníku. Reklamy zaslané později budou automaticky zařazeny do ročníku následujícího.

 9. Do soutěže nebude zařazena reklama, která byla již nominována v jednom z posledních dvou ročníků. Stále se opakující/trvalá reklama může být tedy nominována pouze jednou za tři roky.

 10. O vítězné reklamě rozhoduje veřejnost pomocí hlasování na webových stránkách.

 11. Druhého vítěze soutěže vybírá odborná porota, seznam jejích členů a členek je volně dostupná na webových stránkách soutěže. Je sestavená z odbornic a odborníků na genderové otázky, marketing, případně další osobnosti. Nesmí v ní zasednout nikdo ze zaměstnanců a zaměstnankyň NESEHNUTÍ.

 12. Při podezření na manipulaci hlasování si vyhrazujeme právo tyto hlasy nezohlednit ve výsledcích soutěže.