Stereotypy

<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Semtex

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Kateřina Hovězáková
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Newps.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Používá jazykový sexismus: Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem.
  2. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Ľubica Kobová
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Hitradio Orion

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Dává muže a ženy do jasně oddělených rolí:Reklama ukazuje jen omezené spektrum zkušeností mužů a žen.
  2. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Eduard Kopáček
Nalezeno: Facebook


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Fernet stock

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Diana Gregorová
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
M&M reality

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Ženy nevědí, co chtějí, dokud nedostanou byt": Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Věra Sychrová
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
PEF MENDELU

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Pavlína Vališová Vališová
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
KIA

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Marie Čtveráčková
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Tayllor & Cox

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Kateřina Kňapová
Nalezeno: Facebook