NOMINACE
Taneční škola HES

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Slogan "Je to kousek!" je viditelně umístěn v blízkosti pozadí ženy na obrázku. Jedná se tedy o dvojsmyslnou reklamu, která nevhodně sexualizuje ženy.


Nominoval/a: Jan Trnka
Nalezeno: Praha