<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Bystrčník

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Nabídka formuluje práci správce jen v mužském rodě a práci uklizečky jen v ženském rodě, obě nabídky práce opomíjejí druhé pohlaví. Jsou tu zobrazeny stereotypní genderové role – muži jako experti ve vedoucích rolích oproti ženám v podřízených rolích jako hospodyně starající se o úklid.
  2. Zobrazení ženy v čistě sexualizované funkci k upoutání pozornosti. Žena je redukována na svou sexualitu a roli hospodyně.


Nominoval/a: Jan Potměšil
Nalezeno: internet