<< >>

O PROJEKTU

AKTUALITA
I odbornice a odborníci rozhodují

 

 

Tomáš Trampota:24obr_trampota_cb

Působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, a přednáší na New York University in Prague. V pedagogické činnosti se zabývá zejména sociologií médií s důrazem na produkci zpravodajství a systémovým pohledem na média. Ve vědecké činnosti se zabývádynamikou českého mediálního systému.

 

 

 

Irena Smetáčkovásmetáčková

Působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Dlouhodobě se z teoretického i výzkumného hlediska zabývá genderovým zatížením vzdělávání, zvláště pedagogickou komunikací, vrstevnickými vztahy a budováním genderové identity v rámci školní socializace. Na toto téma napsala také několik publikací.

 

 

Monika Metykovámetyková

Vystudovala sociologii na FSS MU. Působí jako odborná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Zároveň na FSS přednáší předmět Gender a média na katedře sociologie a Vybraná témata studia nových médií na katedře žurnalistiky.

 

 

Eva Rajčákováeva

Vystudovala Fakultu masmediální komunikace UCM v Trnavě. Působila jako PR manažerka ve společnosti A. S. A. Slovensko, spol. s. r. o. a dále jako finanční ověřovatelka pro implementaci OP vzdělávání v Agentuře Ministerstva školství SR. Od roku 2010 pracuje jako výkonná ředitelka slovenské Rady pro reklamu.

 

 

Filip Rožánekscreen-shot-2016-11-06-at-15-58-24

Filip Rožánek je český novinář, mediální analytik a autor projektů v oblasti nových médií, zejména v Českém rozhlase. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor mediální části oborového serveru Česká média, od července roku 2015 působí jako šéfredaktor týdeníku Marketing & Media.

 

 

Pavel Horňák10755

Vystudoval žurnalistiku, sociologii a masmediální studia, nyní působí jako vedoucí katedry marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve svých pracích se mimo jiné věnuje historii reklamy a její etice.

 

 

Martin Charvátmartin

Vystudoval Karlovu univerzitu a Konzervatoř Jaroslava Ježka. Pracuje jako Creative director v reklamě. Jeho kampaně byly mnohokrát oceněny na mezinárodních soutěžích The One Show nebo Clio Epica. Je držitelem ceny Zlatý ohníček ADC České republiky za osobní přínos české reklamě. O kreativitě v reklamě přednáší na VŠE a v Českém institutu reklamní a marketingové komunikace.

 

 

Lucie Jarkovskájarkovská

Pracuje jako odborná asistentka na oboru genderových studií, která spadá pod katedru sociologie FSS MU. Věnuje se především problematice genderu ve školství a vzdělávání. Mezi její nejnovější publikace patří článek v odborném periodiku Sociální studia s názvem „Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí“, který vyšel v loňském roce a který se zaměřuje na metodologická dilemata ve výzkumu dětí a dětství.

 

 

Kamil FilaFoto N - Tomáš Benedikovič

Filmový publicista, vysokoškolský pedagog a kritik v současnosti freelancer.  Vystudoval Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na MU v Brně. Působil v několika internetových periodikách. V současné chvíli se věnuje projektu „Ještě větší kritik, než jsme doufali“.

 

 

Barbara Havelkovájan

Je Shaw Foundation Fellow in Law na koleji Lincoln a Právnické fakultě Oxfordské university, kde vyučuje mj. právo EU, ústavní právo a lidská práva. Dlouhodobě se věnuje otázkám genderu a práva, feministickým právním studiím a antidiskriminačnímu právu.

Barbara je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (Mgr. 2004, JUDr. 2005), Europa-Institutu Sárské University (LL.M. 2008) a Oxfordské univerzity (MSt. 2010, DPhil 2013).

 

 

Lucia Zachariášováluciezachariasova-e1396959439958

Lucia Zachariášová je vzděláním právnička, dlouhodobě se zaměřuje především na problematiku rovných příležitostí žen a mužů. V současnosti působí jako vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů na MPSV. Je spoluzakladatelkou Platformy pro lidská práva.

 

 

kvasnicova_janaJana Kvasnicová

Ukončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity obhajobou diplomové práce na téma Přímá a nepřímá diskriminace žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v oddělení rovného zacházení pracuje od jeho vzniku v prosinci 2009 jako zástupkyně vedoucího. Věnuje se též pedagogické činnosti.

 

 

Petra Vilímkováunnamed

Petra Vilímková, absolventka brněnské sociologie je aktivistka, která byla u zrodu Stínové rady pro reklamu, kterou v porotě Sexistického Prasátečka reprezentuje.
SRPR je nezávislou neformální platformou, jejímž cílem je přispívat k potírání genderových stereotypů a sexismu v reklamě a médiích. Hlavním cílem SRPR je reflektovat činnost Rady pro reklamu.

 

 

Jitka Dvořáková jitka-foto

Pochází z Prahy, kde na Karlové univerzitě absolvovala magisterský obor gender studies. Z Prahy sa prestěhovala do Bratislavy. Spolupracuje s Alianciou žien Slovenska. Působí jako projektová manažerka pro projekty zaměřené na eliminaci genderově podmíněného násilí na ženách, spolupodílí se na realizaci projektu Sexistický kix – Sexistického prasátečka na Slovensku. Spolupracuje s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVR SR.

 

 

Ľubica Kobová kgs-30-version1-_kobova_185_247-1

Vystudovala filozofii a estetiku na Filozofické fakultě UK v Bratislavě a gender studies na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Pracuje ve feministickém publikačním a vzdělávacím projektu Aspekt, spolupracuje s Centrem rodových studií na FiF UK. Je členkou výkonného výboru Genderové expertní komory.

 

 

Kamila Zlatušková screen-shot-2016-11-06-at-22-47-44

Česká scenáristka, dramaturgyně a režisérka. Absolvovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně i filmová studia v USA. Spolurežírovala dvě série TV dokumentárního cyklu Ptáčata (2010, 2013), je autorkou krátkého dokumentu Dávej pozor! (2012). Věnuje se též pedagogické činnosti, v současnosti působí jako prorektorka FAMU.