<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Deskofobie live 2014

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Telo muža je sexualizované a toto zobrazenie nijako nesúvisí s propagovaným produktom, ktorým je solitérne hranie. Reklama navyše využíva pornografickú estetiku.


Nominoval/a: Veronika Prokůpková
Nalezeno: internet