<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Jazyková škola Houdek

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Stereotypní genderové role, v tomto případě muž jako expert, ve vedoucí a dominantní pozici oproti ženě, která je v podřízené roli jako objekt touhy. Tyto převládající obrazy ignorují mnohost rolí, ve kterých se ženy a muži vyskytují v každodenním životě.
  2. Použití dvojsmyslného sloganu s cílem zdůraznit sexuální motiv sdělení bez souvislosti s jazykovou školou a k podtržení významu obrazového sdělení reklamy.


Nominoval/a: Tomáš Tržil
Nalezeno: internet