<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Kníry

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Odhalená časť ženského tela je prezentovaná bez súvislosti s produktom, ktorým je v tomto prípade album hudobnej skupiny. 2. Táto sexualizovaná reklama využíva pornografickú estetiku.


Nominoval/a: František Klimt
Nalezeno: