O PROJEKTU

1. Stereotypy: Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen. Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.

2. Role: Dává muže a ženy do jasně oddělených rolí. Reklama ukazuje jen omezené spektrum zkušeností mužů a žen.

3. Člověk=věc: Dělá z člověka věc. Osoby jsou v reklamě zobrazeny jako zboží či věci bez svobody, vůle a pocitů.

4. „Sex sells“: Stojí na principu „sex sells“. K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.

5. Kusy těl: Využívá kusy lidských těl. Nezobrazuje celého člověka, ale pouze části těla, zpravidla ty části, aby zdůraznily sexuální přitažlivost (poprsí, pozadí, ústa…).

6. Násilí: Propaguje násilí. Ukazuje násilí jako zábavný, vzrušující a přitažlivý prvek. Zlehčuje ho nebo zesměšňuje.

7. Mýtus krásy: Vytváří mýtus krásy. Zobrazuje jediný typ “správného” těla. Hubené, přitažlivé, mladé u žen, silné a fyzicky zdatné u mužů.

8. Jazyk: Používá jazykový sexismus. Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem.