<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Newps.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Reklama znevažujícím způsobem dělá z žen neschopné dostat se na pracovní místo jinak než přes postel.
  2. Další vlastnost, kterou reklama ženám připisuje, je vypočítavost. Reklama ženy zesměšňuje a znevažuje.


Nominoval/a: Soňa Suchomelová
Nalezeno: E15