>>

O PROJEKTU

NOMINACE
Restaurace Máneska

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Stereotypy, zobrazení žen znevažujícím, zesměšňujícím způsobem na základě zvýraznění vlastností, které jsou jim připisovány. Žena je zde vykreslená jako upovídaná a povrchní, přirovnaná ke krávě.
  2. Zobrazení ženy v  dekorativní funkci k upoutání pozornosti (smyslný pohled a pohazování vlasy).


Nominoval/a: Michal Šebela
Nalezeno: YouTube