2014

<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Bef Home

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama na montáž krbů využívá stereotypu žen, které nejsou technicky zrčuné – ty jsou navíc v klipu oblečeny do krátkých triček a šortek a mají tak působit jako sexy objekty. 2. Ženy musí v jejich bezradnosti vysvobodit až muži – kteří jsou rovněž sexualizováni. 3. Největším problémem reklamy je stereotypizace postav – ženy neschopné (i dle výrazu ve tváři), muži odborníci, míra sexualizace celou situaci pouze podtrhuje.


Nominoval/a: Radek Šindelář
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Old spice

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama sexualizuje muže a staví do opozice muže v reklamě a „běžného“ muže, který dle reklamy nemůže zobrazenému muži dostačovat. 2. Reklama staví na stereotypu mužské sexuality – tedy sebevědomé, bohaté a úspěšné


Nominoval/a: Jarmila Trnkalová
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
BS Auto

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Smyslný a sexuální výraz ženy zde vede k tomu, že ačkoliv je oblečená a nestylizovaná do erotické pózy, stále je její sexualita použita jako poutač, a to bez jakékoliv souvislosti s produktem. 2. Auto je někde v pozadí a na reklamě zcela nevýrazné. To ještě více nahrává tomu, že jako spotřební zboží a produkt k zakoupení je zde zobrazena žena.


Nominoval/a: Jan Martinek
Nalezeno: Brno


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Komerční banka

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Muž, navíc polonahý, je prezentován jako věc – neživý předmět a vzhledem k tomu, že se jedná o reklamu, tak tím také jako produkt. Tím je i porušen a snížena jeho lidské důstojnosti. Fakt, že jde výjimečně o muže a nikoliv o ženu, sexismus nijak nezlehčuje.


Nominoval/a: Jan Kudláček
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Narex

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Ačkoli reklama genderové stereotypy na jedné straně rozbíjí (žena je prezentována jako technicky zručná), na druhé straně je zcela evidentně posiluje. Žena je stále naaranžovaná jako objekt na dívání (i při práci na autě musí mít krátkou sukni a podpatky), čímž jsou stereotypy utužovány a dokonce prohlubovány.


Nominoval/a: Petr Šmejkal
Nalezeno: Reklamní prospekt


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Česká elektrokola

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Tato usměvavá, polonahá dívka láká na produkt svou sexualitou. S produktem nijak nesouvisí, je využita jen k přitáhnutí prvotní pozornosti na svou nahotu. Tak je sexualita prodávána a stává se sama produktem.


Nominoval/a: Veronika Klírová
Nalezeno: Plzeň


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
ČSSD Zlín

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Fotografie nahého ženského klína působí v rámci politické kampaně nevhodně a sexisticky. Není nijak spojen s propagovaným produktem - politickou stranou. 2. Vizuál reklamy je doplněn dvojsmyslným sloganem s vyznačenou částí "poprvé dát" odkazující k sexuálnímu aktu.


Nominoval/a: Kateřina Kňapová
Nalezeno: Facebook


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
TOP09

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Z ženy je zde strategicky použita pouze část jejího těla, která celou osobu redukuje jen její sexualitu, a tu komerčně využívá. 2. Nehledě na razítko na odhalených hýždích, z něhož je patrné určité „označkování“ ženy.


Nominoval/a: Radek Kubala
Nalezeno: Havířov


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Macho a Chlapovič

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Vyobrazená téměř nahá žena je v reklamě použita zcela bez souvislosti s nabízeným produktem. 2. Navíc v daném kontextu je společně se zlatem, které drží, snížena na úroveň pouhé komodity.


Nominoval/a: Rita Kindlerová
Nalezeno: Praha


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
BS Auto

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Žena je na reklamě použita pouze jako sexuální poutač a bez jakékoliv souvislosti s danou službou. 2. Dvojsmyslný slogan dále redukuje zobrazenou ženu na spotřební zboží –implikuje, že žena, stejně jako auto, je předmětem, který se při opotřebení jednoduše nahradí novým.


Nominoval/a: Pavla Jenková
Nalezeno: Praha