2016

<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Jihozápadní dřevařská

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.
 2. Používá jazykový sexismus: Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem.


Nominoval/a: Jan Váňa
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
M2C

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Dává muže a ženy do jasně oddělených rolí: Reklama ukazuje jen omezené spektrum zkušeností mužů a žen.


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
AEB spol.

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Používá jazykový sexismus: Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem.


Nominoval/a: Adam Grünwald
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Auto Assistcar

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.
 2. Využívá kusy lidských těl: Nezobrazuje celého člověka, ale pouze části těla, zpravidla ty části a takovým způsobem, aby zdůraznily sexuální přitažlivost (poprsí, pozadí, ústa…).


Nominoval/a: Věra Sychrová
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Prodej uhlí Bruntál

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.
 2. Používá jazykový sexismus: Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem.


Nominoval/a: Ondřej Těthal
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Kuřecí párky Striptýzky

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.


Nominoval/a: Dominika Bittnerová
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
CANIS

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.


Nominoval/a: Radka Lankašová
Nalezeno:


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Rybářské potřeby

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.


Nominoval/a: Radka Lankašová
Nalezeno: plachta na plotě


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Hitradio Orion

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Dává muže a ženy do jasně oddělených rolí:Reklama ukazuje jen omezené spektrum zkušeností mužů a žen.
 2. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen: Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují.


Nominoval/a: Eduard Kopáček
Nalezeno: Facebook


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Solmix

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stojí na principu „sex sells“: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.
 2. Používá jazykový sexismus: Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem.


Nominoval/a: Tereza Kuglerová
Nalezeno: