<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Auto Components International

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
  1. Vnadná kreslená žena má pouze sexualizovanou funkci k upoutání k pozornosti.
  2. Dvojsmyslná slova přirovnávají ženské části těla k částem auta, tím je žena degradována na pouhou věc.


Nominoval/a: Sylva Tomanová
Nalezeno: Automobil