Stereotypy a jazykový sexismus

<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Bef Home

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama na montáž krbů využívá stereotypu žen, které nejsou technicky zrčuné – ty jsou navíc v klipu oblečeny do krátkých triček a šortek a mají tak působit jako sexy objekty. 2. Ženy musí v jejich bezradnosti vysvobodit až muži – kteří jsou rovněž sexualizováni. 3. Největším problémem reklamy je stereotypizace postav – ženy neschopné (i dle výrazu ve tváři), muži odborníci, míra sexualizace celou situaci pouze podtrhuje.


Nominoval/a: Radek Šindelář
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Old spice

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama sexualizuje muže a staví do opozice muže v reklamě a „běžného“ muže, který dle reklamy nemůže zobrazenému muži dostačovat. 2. Reklama staví na stereotypu mužské sexuality – tedy sebevědomé, bohaté a úspěšné


Nominoval/a: Jarmila Trnkalová
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
BS Auto

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Smyslný a sexuální výraz ženy zde vede k tomu, že ačkoliv je oblečená a nestylizovaná do erotické pózy, stále je její sexualita použita jako poutač, a to bez jakékoliv souvislosti s produktem. 2. Auto je někde v pozadí a na reklamě zcela nevýrazné. To ještě více nahrává tomu, že jako spotřební zboží a produkt k zakoupení je zde zobrazena žena.


Nominoval/a: Jan Martinek
Nalezeno: Brno


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Komerční banka

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Muž, navíc polonahý, je prezentován jako věc – neživý předmět a vzhledem k tomu, že se jedná o reklamu, tak tím také jako produkt. Tím je i porušen a snížena jeho lidské důstojnosti. Fakt, že jde výjimečně o muže a nikoliv o ženu, sexismus nijak nezlehčuje.


Nominoval/a: Jan Kudláček
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Narex

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Ačkoli reklama genderové stereotypy na jedné straně rozbíjí (žena je prezentována jako technicky zručná), na druhé straně je zcela evidentně posiluje. Žena je stále naaranžovaná jako objekt na dívání (i při práci na autě musí mít krátkou sukni a podpatky), čímž jsou stereotypy utužovány a dokonce prohlubovány.


Nominoval/a: Petr Šmejkal
Nalezeno: Reklamní prospekt


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Macho a Chlapovič

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Vyobrazená téměř nahá žena je v reklamě použita zcela bez souvislosti s nabízeným produktem. 2. Navíc v daném kontextu je společně se zlatem, které drží, snížena na úroveň pouhé komodity.


Nominoval/a: Rita Kindlerová
Nalezeno: Praha


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Kavárna Trojka

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Slogan v kontextu dvou vyobrazených dívek evokuje spíše reklamu na sexuální služby než na kavárnu. I zde je na službu upoutáno skrze domnělou sexualitu.


Nominoval/a: Břetislav Szotkowski
Nalezeno: Brno


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Fotolab Fotokiosky

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Použitý slogan je sexuálním dvojsmyslem. Navíc slovem „smím“ nám říká, že sexualita ženy je něco kontrolovatelného a ovládatelného. Dívka je udivena, že si to skuteční SMÍ udělat sama.  


Nominoval/a: Terka Lokšová
Nalezeno: Hradec Králové


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
LEV21

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama zobrazuje nohy a spodní prádlo ženy zcela bez souvislosti s propagovaným produktem - politickou stranou. U politické strany je zvláště zarážející volba sexistické prezentace.


Nominoval/a: . .
Nalezeno: Ústí nad Labem


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Old spice

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama pracuje s modelem muže jako hloupého násilníky. 2. Reklama předkládá obraz, že správný muž má být silný, hrubý a dobře vonět a konstruje tento obraz jako normální.


Nominoval/a: Barbora Svobodová
Nalezeno: TV