2015

<<

O PROJEKTU

AKTUALITA
Odborná porota udělila Sexistické prasátečko prodejně nožů, kabaret a festival

Před třemi týdny vyhlásila organizace Nesehnutí výsledky osmého ročníku anticeny Sexistické prasátečko, které již tradičně uděluje nejsexističtějším reklamám ve veřejném prostoru. Kromě veřejnosti rozhoduje o výsledcích i odborná porota složená z genderových expertů a expertek, ale i slavných a veřejně známých osobností. Letos o výsledku nově rozhodovali například Kamil Fila nebo Kamila Zlatušková.

Odborná porota letos vybrala pestrou škálu reklam. Na první místo zvolila propagaci prodejny nožů  Pokorný Knives, kde spoře oděné ženě zakrývá citlivá místa pouze nůž. Jak je již při slavnostním vyhlášení zvykem, vítěz si cenu převzít nepřišel, proto musela reklamu ohodnotit jedna z porotkyň. „Zadavatel využil k propagaci svého produktu fragment ženského těla v rámci zaužívaného reklamního cliché „sex sells“. Nejenže tak prostřednictvím fragmentizace dehumanizoval ženu, ale celé ananžmá vyvolává dojem, že na ženském těle došlo k násilí – obřízce. Reklama proto stojí v přímém rozporu se společností, která deklaruje odsouzení násilí páchaného na ženách,“ okomentovala reklamu genderová expertka Jitka Dvořáková.

Ani pro “stříbrnou medaili“ si její vítěz nepřišel. Konkrétně porota na druhé místo vybrala reklamu kabaretu Darling, která v soutěži bodovala již v předchozím roce. Celkové vítězství se jí nepodařilo obhájit, avšak letošní druhé místo ukazuje, že si firma bohužel drží stabilní formu. Navíc umístění sexistické reklamy do pisoáru dává jasně vědět, jak kabaret smýšlí o ženách. „Reklama zobrazuje ženu v degradujúcej a dehonestujúcej polohe a pozícii, robí z nej „vec“, ktorú je možné len „pomočiť“, čo považujem za neprípustné. A to aj napriek tomu, že vizuál pravdepodobne propaguje služby, ktoré zákazník môže v danom podniku využiť,“ řekla na adresu propagačních materiálů kabaretu expertka na PR Eva Rajčáková.

Třetí místo obsadila reklama s těhotnou dívkou, která láká na návštěvu festivalu Džemfest.  „Kombinacia naheho odosobneneho tela s „humornym“ odkazom na tehotenstvo ako nasledok „zabavy“ poukazuje nielen na stereotypy, ale aj na problematickost tzv. humorneho pojatia. Akasi kvazi de-mytologizacia tehotenstva/tehotneho zenskeho tela sa nerovna absencii sexizmu,“ ohodnotila festivalové PR socioložka Monika Metyková.

Těsně pod stupni vítězů zůstala reklama veřejné instituce, konkrétně náborová propagace policie ČR. „Náborová akce přehlíží ženy v řadách policistů a policistek. Jedná se o nabídku zaměstnání, která má diskriminační charakter. Pro ženy by mohla být odrazující a znevýhodnit je tak v oblasti přístupu k povolání,“ uvedla odbornice na diskriminaci Jana Kvasnicová, která v současnosti pracuje v Kanceláři veřejné ochránkyně práv.

I v letošním roce se na vysoké příčky dostala politická strana. Páté místo si vysloužila politická strana TOP09, která se v anketě objevila i v minulosti. Reklama představuje muže jako středobod politiky, který díky své stranické příslušnosti získává mnoho žen. „Politická strana by neměla prezentovat sama sebe tímto způsobem. Je to zkrátka urážející a ponižující. Zároveň to implikuje, že do politiky patří jen muži,“ uvedla vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů na Ministerstvu práce a sociálních věcí Lucia Zachariášová.

K dokreslení celé ankety dodejme, že u veřejnosti vyhrála reklama hudebního klubu Buddy’s, která láká na návštěvu klubu ženou s tváří od spermatu. Jako každý rok proto věříme, že se firmy, politické strany či veřejné instituce poučí, zamyslí nad vlastní propagací a přestanou v reklamách ponižovat ženy a propagovat stereotypní myšlení.

<< >>

O PROJEKTU

AKTUALITA
I odbornice a odborníci rozhodují

 

 

Tomáš Trampota:24obr_trampota_cb

Působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, a přednáší na New York University in Prague. V pedagogické činnosti se zabývá zejména sociologií médií s důrazem na produkci zpravodajství a systémovým pohledem na média. Ve vědecké činnosti se zabývádynamikou českého mediálního systému.

 

 

 

Irena Smetáčkovásmetáčková

Působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Dlouhodobě se z teoretického i výzkumného hlediska zabývá genderovým zatížením vzdělávání, zvláště pedagogickou komunikací, vrstevnickými vztahy a budováním genderové identity v rámci školní socializace. Na toto téma napsala také několik publikací.

 

 

Monika Metykovámetyková

Vystudovala sociologii na FSS MU. Působí jako odborná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Zároveň na FSS přednáší předmět Gender a média na katedře sociologie a Vybraná témata studia nových médií na katedře žurnalistiky.

 

 

Eva Rajčákováeva

Vystudovala Fakultu masmediální komunikace UCM v Trnavě. Působila jako PR manažerka ve společnosti A. S. A. Slovensko, spol. s. r. o. a dále jako finanční ověřovatelka pro implementaci OP vzdělávání v Agentuře Ministerstva školství SR. Od roku 2010 pracuje jako výkonná ředitelka slovenské Rady pro reklamu.

 

 

Filip Rožánekscreen-shot-2016-11-06-at-15-58-24

Filip Rožánek je český novinář, mediální analytik a autor projektů v oblasti nových médií, zejména v Českém rozhlase. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor mediální části oborového serveru Česká média, od července roku 2015 působí jako šéfredaktor týdeníku Marketing & Media.

 

 

Pavel Horňák10755

Vystudoval žurnalistiku, sociologii a masmediální studia, nyní působí jako vedoucí katedry marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve svých pracích se mimo jiné věnuje historii reklamy a její etice.

 

 

Martin Charvátmartin

Vystudoval Karlovu univerzitu a Konzervatoř Jaroslava Ježka. Pracuje jako Creative director v reklamě. Jeho kampaně byly mnohokrát oceněny na mezinárodních soutěžích The One Show nebo Clio Epica. Je držitelem ceny Zlatý ohníček ADC České republiky za osobní přínos české reklamě. O kreativitě v reklamě přednáší na VŠE a v Českém institutu reklamní a marketingové komunikace.

 

 

Lucie Jarkovskájarkovská

Pracuje jako odborná asistentka na oboru genderových studií, která spadá pod katedru sociologie FSS MU. Věnuje se především problematice genderu ve školství a vzdělávání. Mezi její nejnovější publikace patří článek v odborném periodiku Sociální studia s názvem „Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí“, který vyšel v loňském roce a který se zaměřuje na metodologická dilemata ve výzkumu dětí a dětství.

 

 

Kamil FilaFoto N - Tomáš Benedikovič

Filmový publicista, vysokoškolský pedagog a kritik v současnosti freelancer.  Vystudoval Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na MU v Brně. Působil v několika internetových periodikách. V současné chvíli se věnuje projektu „Ještě větší kritik, než jsme doufali“.

 

 

Barbara Havelkovájan

Je Shaw Foundation Fellow in Law na koleji Lincoln a Právnické fakultě Oxfordské university, kde vyučuje mj. právo EU, ústavní právo a lidská práva. Dlouhodobě se věnuje otázkám genderu a práva, feministickým právním studiím a antidiskriminačnímu právu.

Barbara je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (Mgr. 2004, JUDr. 2005), Europa-Institutu Sárské University (LL.M. 2008) a Oxfordské univerzity (MSt. 2010, DPhil 2013).

 

 

Lucia Zachariášováluciezachariasova-e1396959439958

Lucia Zachariášová je vzděláním právnička, dlouhodobě se zaměřuje především na problematiku rovných příležitostí žen a mužů. V současnosti působí jako vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů na MPSV. Je spoluzakladatelkou Platformy pro lidská práva.

 

 

kvasnicova_janaJana Kvasnicová

Ukončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity obhajobou diplomové práce na téma Přímá a nepřímá diskriminace žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v oddělení rovného zacházení pracuje od jeho vzniku v prosinci 2009 jako zástupkyně vedoucího. Věnuje se též pedagogické činnosti.

 

 

Petra Vilímkováunnamed

Petra Vilímková, absolventka brněnské sociologie je aktivistka, která byla u zrodu Stínové rady pro reklamu, kterou v porotě Sexistického Prasátečka reprezentuje.
SRPR je nezávislou neformální platformou, jejímž cílem je přispívat k potírání genderových stereotypů a sexismu v reklamě a médiích. Hlavním cílem SRPR je reflektovat činnost Rady pro reklamu.

 

 

Jitka Dvořáková jitka-foto

Pochází z Prahy, kde na Karlové univerzitě absolvovala magisterský obor gender studies. Z Prahy sa prestěhovala do Bratislavy. Spolupracuje s Alianciou žien Slovenska. Působí jako projektová manažerka pro projekty zaměřené na eliminaci genderově podmíněného násilí na ženách, spolupodílí se na realizaci projektu Sexistický kix – Sexistického prasátečka na Slovensku. Spolupracuje s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVR SR.

 

 

Ľubica Kobová kgs-30-version1-_kobova_185_247-1

Vystudovala filozofii a estetiku na Filozofické fakultě UK v Bratislavě a gender studies na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Pracuje ve feministickém publikačním a vzdělávacím projektu Aspekt, spolupracuje s Centrem rodových studií na FiF UK. Je členkou výkonného výboru Genderové expertní komory.

 

 

Kamila Zlatušková screen-shot-2016-11-06-at-22-47-44

Česká scenáristka, dramaturgyně a režisérka. Absolvovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně i filmová studia v USA. Spolurežírovala dvě série TV dokumentárního cyklu Ptáčata (2010, 2013), je autorkou krátkého dokumentu Dávej pozor! (2012). Věnuje se též pedagogické činnosti, v současnosti působí jako prorektorka FAMU.

<< >>

O PROJEKTU

AKTUALITA
Publikace Právní boj proti sexistické reklamě

Vydali jsme publikaci s názvem Právní boj proti sexistické reklamě. Regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu.

Publikaci napsala Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv a srovnává v ní situaci v České republice, Rakousku, Norsku a Slovensku.

Online verzi ke stažení najdete zde [PDF, 8,8 MB].

<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
www.stopkybersikane.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Muž je tu vyobrazen zesměšňujícím způsobem jako nemytý, neupravený, slizký.
 2. Dále je tu stereotypně popsán jako násilník, který číhá na internetu a před kterým je potřeba se chránit.






Nominoval/a: Tereza Herdová
Nalezeno: stránky Gender Studies


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
www.elektro-muller.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Muž ženu drží za ňadra, ukazuje je tím, že je jeho majetek. Žena je tu v podřízené roli. Muž je navíc na rozdíl od ženy oblečený.
 2. Dvojsmyslný slogan, který obrázek doplňuje.






Nominoval/a: Vit Stejskal
Nalezeno: Morava


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Day to Day

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Vítězná reklama Sexistického prasátečka z roku 2012 stále nezmizela. Dvojsmyslný slogan, který doplňuje dvě nahé ženy, zdůrazňuje sexuální motiv sdělení.
 2. Nahé ženy jsou tu pouze k upoutání pozornosti, nemají žádnou souvislost s nabízenou službou.






Nominoval/a: Tereza Stehlíková
Nalezeno: Facebook


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Newps.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Reklama znevažujícím způsobem dělá z žen neschopné dostat se na pracovní místo jinak než přes postel.
 2. Další vlastnost, kterou reklama ženám připisuje, je vypočítavost. Reklama ženy zesměšňuje a znevažuje.






Nominoval/a: Soňa Suchomelová
Nalezeno: E15


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Savo

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Stereotypy - reklama pasuje ženu do role hospodyňky, jejíž náplní je úklid domácnosti.
 2. Navíc muže reklama vykresluje jako hlupáky a ženy jako pomstychtivé a zlomyslné.






Nominoval/a: Zuzana Pavlonova
Nalezeno: Youtube


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Ostrava v Praze

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Muž a žena jsou tu vyobrazeni odlišně, muž je oproti ženám na reklamě oblečený a sedí na židli.
 2. Ženy jsou nahé a nedůstojně zkroucené v různých pozicích.






Nominoval/a: Jaroslav Nezbeda
Nalezeno: Praha


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Černokostelecký pivovár

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
 1. Žena je oděná pouze do minisukně a podvazkových punčoch, což z ní dělá sexuální objekt touhy.






Nominoval/a: Jana Drobná
Nalezeno: Facebook