Stereotypy a jazykový sexismus

<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Studium na škole je propagováno skrze stylizované obrazy žen oblečených v krátkých šatech a na podpatcích. 2. Ženy nejsou zobrazeny jako studentky, ale jako estetické objekty. 3. Dívce stříhá vlasy mladý muž, který k tomu používá velké zahradnické nůžky. Z obrazu takřka není zřejmé, zda stříhá vlasy nebo hlavu.


Nominoval/a:
Nalezeno: Velké Poříčí


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Islám v ČR nechceme

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Kampaň facebookové skupiny Islám v České republice nechceme. Vychází ze strachu ze ztráty kontroly nad mocenským dohledem nad ženami, který spočívá v jejich úplném obnažení a zpředmětnění. Nikáb či burka není v případě sexisticko-islamofobních materiálů problémem kvůli tomu, že by tento oděv vymazával ženu z veřejného prostoru, ale protože se vymyká našim představám o poslušné ženě, která již nemůže být kontrolována skrze svůj soulad dominantními vzory krásy. 2. Fotografie zcela zmateným způsobem poukazuje na domnělý útlak islámu žen (nošení nikáku, búrky) a zároveň tu stejnou ženu odhaluje, nechává stát ve veřejném prostoru takřka nahou, oblečenou pouze do prádla, punčoch a botů na podpatku.


Nominoval/a: Jaromír Otčenášek
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Napijemese.cz

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Žena je v reklamě použita bez souvislosti s nabízeným produktem. Důstojnost ženy v reklamě rovněž snižije její hloupý výraz a postoj.


Nominoval/a: Jaroslav Lukeš
Nalezeno: City light Brno


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Úžasné dárky

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama využívá nevhodnou sexualizaci ženy a opět ji redukuje na erotický objekt


Nominoval/a: . .
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Fortuna

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. “Hezká, rychlá, jednoduchá” je dvojsmyslně použitý slogan. Reklama říká, že je taková aplikacce fortuny, i zobrazená žena. Navíc se jedná o zjevně oceňované vlastnosti ženy i aplikace.


Nominoval/a:
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Liftago

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Dvojsmyslně použitý slogan “nenechte se ojet taxíkem” je spojený s fotografií dvou mladých, krásných žen při popíjení alkoholu. Jedná se o jazykový sexismus.


Nominoval/a: Veronika Nováková
Nalezeno: Internet


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Mrož

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Zmrzlina Mrož ne úplně obvykle sexualizuje muže. Po minulé reklamní kampani, kde zmrzlinu vyráběla skupina svalnatých mužů, přichází s verzí, kde je zmrzlina vyráběna ze svalnatých mužů. 2. Reklama znevažuje muže (hloupé výrazy i jednání) pod zástěrkou, že se jedná o fantazii a ne realitu - tedy že fantazie nemůže být znevažující. Může. 3. Komunikace produktu pro děti je nesourodá a míchá dětsky zpracovaný obal s sexualizovanou reklamou.


Nominoval/a: Rudolf Mihle
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Kooperativa

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
1. Reklama pracuje se stereotypem, že ženy neumějí řídit/parkovat a poškozují auta patřící mužům a tennto stereotyp posiluje. 2. Žena v reklamě navíc přenechává řešení daného problému muži, který si pro tyto účely má pořídit dané pojištění.


Nominoval/a: Marcela Bačovská
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
T-mobile

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
Reklama stereotypně ukazuje vztah učitele a žačky a jejich potenciální milostný vztah. Reklama podporuje mýtus krásy - preferovaná je krásná studentka před tou, která ideály nesplňuje a to v rámci profesního vztahu učitel-studentka.


Nominoval/a: Barbora Zdražilová
Nalezeno: TV


<< >>

O PROJEKTU

NOMINACE
Mladí sociální demokraté

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY
Video propaguje vážné politické téma a politickou stranu pomocí sexuálního apelu, což je neetické a nelogické. Hlavní sdělení reklamy v ní zapadá.


Nominoval/a: EK .
Nalezeno: Internet